Кога лицата на римския император бяха поставени върху монети?

Кога лицата на римския император бяха поставени върху монети?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

По време на управлението на император монети (т.е. сестертии) сечеха ли се в годината, в която са станали императори, в годината, в която са престанали да бъдат императори, или точно в средата?


Известно е, че монетите са сечени през първите години, ако не и през първата, от управлението на новия император. Населението често научава за нов римски император, когато се появяват монети с портрета на новия император. Някои от императорите, управлявали само за кратко, се увериха, че монета носи техния образ; Quietus, например, управлявал само част от Римската империя от 260 до 261 г. сл. Хр., Но въпреки това издал две монети, носещи неговия образ.

Римските императорски монети обхващат период от над 500 години, започвайки технически, като първите емисии след връчването на римския сенат на Октавиан с титлата Август през 27 г. пр.н.е. и постепенно се сливат с това, което ще стане известно като византийската култура през 6 век.

През целия този период почти всяка монета, сечена в границите на Римската империя, ще включва владетел от сегашния императорски двор като портрет на лицевата страна на всяка монета. Само тази черта е толкова последователна, че се превръща в лесно разпознаваем подпис, който може да се използва за бързо изключване на по-голямата част от другите древни монетарни култури.


Източници и препоръчано четене:

Енциклопедия на римските монети (ERIC)

Римски монети, енциклопедия по древна история

Римски монети и обществен живот под империята: Е. Того сьомга Доклади II, редактирано от Джордж М. Пол, Майкъл ИерардВъвеждане на денариуса

Корекцията на по -рано колебаещата се връзка между бронз и сребро първо беше осигурена с издаването на около 211 пр.н.е. от сребърния денарий (маркиран х- т.е. 10 бронзови магарета), заедно с дробни монети, също от сребро (маркирани) V- т.е. пет и IIS—Т.е. 2 1 /2 магарета - сестерция или сестерций). Денариите бяха по -леки от квадригати, техните типове бяха ромска глава на лицевата страна, с диоскурите (божествата -близнаци Кастор и Полукс) и РОМА на обратната страна. Производството им се ограничава главно до монетния двор на Рим. Викториатите, отново по -леки (стандартът им за тегло идва от Илирия), се издават до около 150 г. пр. Н. Е., Може би са предназначени за основно разпространение извън Италия. Денарият обаче бързо се утвърди като основната валута в централното и западното Средиземноморие. При разширяването си на изток Рим се научи да използва местни валути - златни статери на Македония и сребърни тетрадрахми на Атина или Азия. Рим също беше готов да използва македонско злато на запад, както беше показано от пускането на западните пазари на големи количества златни щатери след около 150 г. пр. Н. Е. През 2 век пр. Н. Е. Римските монети в злато са изключителни. Монетосеченето в бронз обаче продължава, но по -нататъшни вариации в стойностите сребро -бронз се наблюдават в две разработки. Като падна по тегло до това на uncia и след това по -малко, превръщайки се в символична валута заедно с неговите фракции, сега винаги беше ударено, а не хвърлено. Стойността на денариуса по отношение на бронза е променена, като е преоценена около 133 на 16 вместо на 10 магарета сребърният квинарий (сега от осем магарета и с типовете на викториата) става рядкост и сребърната сестерция (сега равна на четири магарета) ) на практика изчезна. След около 80 г. пр. Н. Е. Ударът на бронз е преустановен до времето на Цезар.

Това развитие отразява икономическите трудности на деня. Намаляване на теглото на as от един на 1 /2 унция през 89 г. пр. н. е. е придружено временно от обезценяване на денариуса, което води до издаването на денарии с назъбени ръбове, предназначени да покажат, че те не са покрити (виж покритие).


Процес на сечене

Оборудването за производство на монети включва отливки, върху които се излива течен метал, за да се произвеждат заготовки (монети без изображения върху тях). Друго оборудване включва две матрици, обикновено изработени от бронз. Матрицата имаше отрицанието на релефното изображение, което трябваше да бъде създадено. Долната матрица обикновено имаше образа на божество. Горната щампа е символ на Рим. Заготовката се затопля във фурна. След това се поставя върху долната матрица. След това горната матрица беше поставена над нея и ударена с тежък чук.

Първоначално сеченето на всички монети се извършва в град Рим. По -късно по време на Империята сеченето на бронз и на някои сребърни монети може да се прави на други монетни дворове на други места. Заслужава да се отбележи, че всички златни монети са направени само от един монетен двор, разположен в град Рим в цялата република и през първите няколко века на империята.

Монетите първоначално показват божества. По -късно по време на империята те представят главите на императора, като отбелязват, че Цезар е първият, който е започнал тенденцията да поставя главата / бюста на жив човек върху монети. Монетите често са имали пропагандна цел.


Римски монети

Римските монети са произведени за първи път в края на 4 век пр. Н. Е. В Италия и продължават да секат още осем века в империята. Деноминациите и стойностите повече или по -малко постоянно се променят, но някои видове като сестертии и денарии ще продължат да съществуват и ще се класират сред най -известните монети в историята.

Римското монетосечене, както и в други общества, представляваше гарантирана и широко призната стойност, която позволяваше лесен обмен на стойност, който от своя страна стимулираше както търговията, така и технологичното развитие, тъй като всички класове можеха да работят за притежаване на монети, които могат да се харчат за всякакви стоки и услуги . Още по -важно е, че вече могат лесно да се извършват големи и идентични плащания, което направи възможно изцяло нов мащаб на търговска дейност. Монетите също имаха функция като средство за разпространение на образите на управляващата класа, тъй като монетите бяха масовите медии навремето и често носеха подобия на императори и известни императорски паметници, които биха били най -близките повечето римляни, които някога са виждали за тях.

Реклама

Монети на републиката

Ранната република не използва монети, а по -скоро система от бронзови тежести aes грубо. Тези единици бяха доста големи, тъй като една единица беше еквивалентна на 324 g. или 11 1/2 унции. в тегло. Въпреки тежестта си, този тип продължава да се произвежда до c. 218 г. пр.н.е. Тъй като римляните се разшириха в Централна Италия, военната плячка означаваше, че монети могат да бъдат произведени с помощта на благородни метали - злато, сребро и бронз. Първите римски монети вероятно са малките бронзови монети с ниска стойност, произведени в Неаполис от 326 г. пр. Н. Е. И носещи легендата PΩMAIΩN. Първите сребърни монети са произведени от началото на 3 век пр.н.е. и приличат на съвременни гръцки монети. Те стрували две гръцки драхми и носели легендата ROMANO, по -късно станала ROMA. Постепенно, след финансовите излишъци на Пуническите войни, теглото на монетите намалява, както и съдържанието на метал в бронзовите пръти. Поради финансова необходимост са сечени и златни монети (aurei), рядко събитие, което не може да се повтори чак до I в. Пр. Н. Е.

В c. 211 г. пр.н.е. е въведена изцяло нова система за монетиране. За първи път се появява сребърният денарий (пл. Denarii), монета, която ще бъде основната сребърна монета на Рим до 3 -ти век от н.е. Първоначално монетата е финансирана от данък върху собствеността, но след това чрез военна плячка, тъй като войните срещу Картаген се разклащат в полза на Рим. Денариусът беше равен на 10 бронза магарета (пейте. като), всеки от които тежи 54 g. или 2 унции Имаше и други монети като сребърния викториатус, който беше с тегло равно на три четвърти от денарий, кинариите, на стойност половината от денарий, и други бронзови и златни монети, но те не винаги се използваха широко или последователно. От c. 200 г. пр. Н. Е. Само Рим сега произвежда монети в Италия и движението на войските осигурява по -широко разпространение на римските монети.

Реклама

С разширяването на Рим и вземането на все повече съкровища от враговете си среброто започна да замества бронза като най -важния материал за монетосечене. Това е особено вярно след придобиването на сребърните мини на Македония от 167 г. пр. Н. Е., Което води до огромен бум на сребърни монети от 157 г. пр. Н. Е. Освен това, в c. 141 г. пр. Н. Е. Бронзът като беше обезценена, така че сега 16 бяха еквивалентни на един денарий. Вече не беше необходимо да се маркират монети като римски, тъй като нямаше други в Италия и до 1 век пр. Н. Е. Римските монети сега също бяха широко използвани в Средиземноморието.

През 84 г. пр. Н. Е. Връзката между войната и монетата се доказва отново, когато Сула сече нови сребърни и златни монети, за да плати на армиите си, необходимост, повтаряна от Юлий Цезар, който през 46 г. пр. Н. Е., Сечеше най -голямото количество златни монети, виждани досега в Рим, изпреварва държавния монетен двор в процеса. След смъртта на Цезар монетите бяха произведени от различните партии, които се бореха да го наследят, но с победата на Октавиан за пореден път бе създадена еднаква римска монета.

Регистрирайте се за нашия безплатен седмичен бюлетин по имейл!

Монети на императора

Образите на монетите се обърнаха към пропагандата, когато Юлий Цезар използва собствения си профил на монетите си, възможност, която не пропуска Брут, който по същия начин използва собствения си образ от едната страна на монетите си, а от другата страна две ками, символизиращи неговата роля в убийството на Цезар. Естествено, Август последва примера му, но също така реформира номиналите на по -малки монети и новата му система ще бъде в основата на римското монетосечене през следващите три века. Изчезнаха сребърните монети под денариуса, за да бъдат заменени през 23 г. пр. Н. Е. С месинг (мед и цинк) orichalcum sestertius и dupondius (pl. Dupondii), а като и още по -малкият квадран (четвъртинка) сега бяха направени от мед вместо от бронз. Сребърният денарий продължи както преди (сега оценен на 84 за паунда), а златните ауреии бяха оценени на 25 денария всеки и 41 на фунта (7,87 г). Монетите бяха до голяма степен изковани в Рим, но значително изключение беше монетният двор Lugdunum, който започна производство (предимно златни и сребърни монети) през 16 г. пр. Н. Е. И доминираше до средата на 1 век от н.е. Други забележителни монетни дворове, макар и със спорадично производство, бяха в Лион в Галия и в градовете Антиохия, Александрия и Кесария. Заслужава да се отбележи, че на изток са се запазили местните сортове, особено бронзовите монети с ниска стойност.

След императорите на Северан производството на монети започна да се разраства в цялата империя. Стотици отделни градове в империята също сечеха свои собствени монети и по -специално формите на по -малки номинали бяха оставени на местните власти, но като цяло всички тези провинциални сортове бяха конвертируеми в римски монети. Също така беше възможно тези различни монети да останат в рамките на собствената си географска област, тъй като широката циркулация на империята не беше гарантирана и въпреки че монетите, сечени от Рим, бяха изпратени в провинции, е по-вероятно те да останат там.

Реклама

Заплахи за валутата

Монетите се сечеха непрекъснато, тъй като данъчното облагане покриваше само 80% от имперския бюджет, а недостигът бе покрит чрез пускане на още монети в обращение, източникът идваше от прясно добит метал. Това също означаваше, че екстравагантните императори могат да се вкарат в сериозни финансови проблеми. Едно от решенията беше да се намали теглото и или металното съдържание на монетите и така да се увеличи възможната парична маса. Нерон направи това през 64 ​​г. (намалявайки съдържанието на злато с 4,5% и среброто с 11%), както и Коммод, Септимий Север и Каракала, които произведоха антониниан, който може би имаше номиналната стойност на два денария, като в същото време наистина струваше по -близо един и един половината. Постепенно сребърните монети отидоха от чисти на 50% и след това надолу, докато достигнат най -ниското си ниво от само 2% съдържание на сребро. В по-късната империя дори има доказателства, че сребърните монети с ниско съдържание са били умишлено дадени с по-фина сребърна повърхност, за да изглеждат по-ценни, отколкото са били. Подобно откровено манипулиране на валутата не остана незабелязано от населението, което отвърна, като плати данъците си с помощта на по -новите монети и запази по -старите по -ценни за спестявания или дори ги стопи.

Друг проблем беше производството на подправени пари, до голяма степен подпомогнато от лошото качество на официалните монети. Имаше определен набор от професионалисти (nummularii), които имаха задачата да тестват подозрителни монети, но бяха затрупани от потока фалшиви монети. Ситуацията става още по -тежка след варварските нашествия през 3 -ти век след н.е. и произтичащият от нея финансов натиск върху империята води до срив на сребърната валута, така че само златните монети и стоките в натура поддържат икономиката на повърхността.

От Аврелиан са направени опити да се подобри положението с монети, щамповани, за да се посочи тяхното метално съдържание: XXI или KA за 5 % сребро и XI или IA за 10 %. През 293 г. н. Е. Диоклециан продължава реформите, като гарантира златното съдържание на аурея на 60 до половин килограм (по -късно преименуван на солидус и който всъщност ще надживее самата империя), сече нова монета от чисто сребро и частично сребърна бронзова монета, нуммус (на стойност 1/7200 от солидус). Той също така преоцени стойностите в 301 г. сл. Н. Е., Ограничи производството до между 12 и 15 монетни дворове и направи всички дизайни и легенди еднакви в империята, където и да са сечени. Константин обърна тенденцията, като обезценява солидуса, така че 72 се равнява на паунда, но икономиката понася промяната. Като цяло бронзовите монети излязоха на преден план в по -късната империя с техните номинали, вариращи във времето и по -нататъшните реформи продължиха, така че стабилността от по -ранните векове никога не беше напълно възстановена и производството на монети на Запад спря около 480 г.

Реклама

Образност

Изображенията са направени на монети чрез удряне на монетата с ръка върху предварително нарязана матрица, поставена под (лицевата страна) и над (обратната) празната монета. В републиката контролът върху държавните монети беше в ръцете на трима младши магистрати (по -късно ще бъдат четири), tresviri aere argento auro flando feriundo или a.a.a.f.f. Те често подписваха своите издания и първоначално предпочитаха такива класически изображения като Рома, Юпитер, Марс и Победа. През втори век пр. Н. Е. Серия монети, изобразяващи а квадрига или колесница с четири коня, но от c. 135 г. пр.н.е. tresviri metales започнаха да подпечатват препратки към собствената си семейна история, местни забележителности, съвременни събития и може би дори тяхната политическа вярност. Представянето на владетели е избегнато, може би защото на гръцки монети това е било за крале и тирани и затова не е било в съответствие с принципите на републиката. Легендите бяха във вертикални или хоризонтални линии, които не се извиваха по ръба и можеха да продължат към противоположната страна на монетата.

Монетите от имперския период обикновено имат на лицевата страна портрет на императора - сега единствено отговарящ за държавната хазна - обикновено в профил, носещ или лъчезарна корона или корона от лаврови листа, или по -рядко член на императорското семейство. Портретите могат да варират от идеализирано до много реалистично представяне в зависимост от конкретните императори, етапа на тяхното царуване и променящите се художествени тенденции. След като императорските портрети на Константин стават все по -стандартизирани и по -равномерното представяне на императора, независимо от индивидуалните физически характеристики, става норма. Забележително изключение от използването на императора беше SC (Сенатус Консулто) отпечатани на медеца от Август, може би означаващи сенаторска подкрепа. Легендите сега се движат по часовниковата стрелка около монетата, като винаги започват от долния ляв ъгъл.

Обратната страна на монетите може да носи по -голямо разнообразие от дизайни и по -специално въвеждането на Август на големия сестерций даде на гравьорите по -голяма сцена за работа. Ранните бронзови монети често изобразяват носа на кораба, но монетите с по-висока стойност показват много по-интересни теми и проекти, включващи паметници като Колизеума, колоната на Траян и различни храмове в Рим или спонсорирани от държавата проекти като акведукти, мостове и ремонтираното пристанище на Остия изобразен на сестертиите на Нерон. Императорското завладяване може да се спомене, като например използването на Август на крокодил, прикован към палмово дърво на като монети, които символизират покоряването на Египет. Монетите на Марк Антъни носеха номерата на конкретните легиони, за които са предназначени, а провинциалните монети могат да изобразяват местни богове и герои, паметници и дори символи на местната религия, като например бурканите с балдахин на обратната страна на монети, сечени в Александрия.

Реклама

Заключение

В много случаи монетите предлагат единственото физическо подобие на видни личности в историята на Рим. Те също така изобразяват изгубени или разрушени паметници и помагат да се установи както точната хронология на Рим, така и датата на други артефакти, които биха могли да ги съпътстват в археологическите находки. Монетите с определена дата също могат да помогнат за датирането на други по -малко определени монети, когато се намерят заедно. Портретите с монети също допринесоха неоценимо за назоваването на неизвестни досега портретни скулптури, а разпространението на монети в империята също може да разкрие много за движението на населението, търговските мрежи и гражданската идентичност. Всички тези проучвания продължават да се развиват с течение на времето, тъй като все повече съкровища от монети се откриват на случаен принцип в местата извън територията, които някога са били част от Римската империя.


Сребърният денарий

Денариусът - сребърната монета, която ще се превърне в опора на римската икономика - за първи път е ударена през 211 г. пр. Н. Е. И първоначално е оценена на 10 магарета (As). Приблизително век по -късно, през 118 г. пр. Н. Е., Той е преоценен на 16 задника, за да отразява свиващия се размер на бронза и медта As.

Сеченето на високо ценени златни монети в Републиката се издаваше само в крайна нужда. Ауреусът е основната златна монета на Римската империя и е въведен в късната република по времето на императорите. Aureus носеше фиксирана стойност от 25 денария и по -голямата му стойност би облекчила тежестта на паричните преводи по време на война.


Император Валериан - стъпалото на Персия

През цялата дълга история на Римската империя изглежда, че кръвта е била пролята достатъчно, за да замени земните океани. Убийства, кланета, преследвания, екзекуции, гладиаторски игри и войни изпълват почти всеки век от продължителното съществуване на Римската империя. Дори и с изобилието от болестни и ужасни убийства, екзекуцията на император Валериан (р. 253-260) беше толкова шокираща, че остава ярко уникална, дори в сравнение с други кървави събития, които са изобилни в римската история.

Когато дойде на власт, император Валериан не беше чужд на правителството и администрацията. Той вече беше сенатор и губернатор и беше отказал да заеме мощната позиция на цензор. Той също не беше аматьор в имперската политика или войната. Той помогна на император Гордиан I да спечели благоволението на Сената, а Валериан също беше надеждна помощ на императорите, Деций и Гал. Когато през 253 г. избухна бунт срещу император Гал, Валериан събра войските си, за да подсили императора, но той закъсня - Гал беше убит. Когато новината за смъртта на императора се разпространи в цялата империя, легионите, които маршируваха в помощ на Гал, обявиха Валериан за нов император. В сравнение с други императорски наследства, преходът на Валериан към властта беше неестествено плавен. Сенатът го прие и Емилиан, бунтовникът, който воюваше с покойния император Гал, беше убит от войници, които се оттеглиха на страната на Валериан.

Империята, която Валериан откри, че е начело, беше по -уязвима, отколкото беше от дълго време. Германските воини се натискаха надолу към Италия, а готите заплашваха имперските райони близо до Византия и Гърция. Най -лошото за Римската империя е, че Персия е във драматичен възход на власт под управлението на крал Шапур I от Сасанидската династия.

Крал Шапур вече се беше доказал като повече от страшен враг на по -ранните императори. Той уби един римски император, император Гордиан I, в битката при Мисиче през 244 г. и нахлу дълбоко в римските земи. Той маневрира пътя си към Мъртво море, окупирайки Армения, а неговите персийски сили също се притискаха към бреговете на Средиземно море, превземайки град Антиохия през 252 г.

За да си позволи да се съсредоточи върху крал Шапур I и заплахите на изток, император Валериан назначи сина си Галиен за съимператор, отговарящ за Западната империя. Когато Валериан започнал да мобилизира легионите си, за да настъпи срещу персите, той странно решил да предприеме преследвания срещу християните. Мотивацията му за тези преследвания остава до голяма степен неизвестна - тъй като Валериан не е бил особено омразен към християнството - но някои теоретизират, че мотивът на преследванията е бил да завземе богатството на християните, за да финансира държавата по време на тревожните времена, или просто да отвлече вниманието на римляните населението от многото му заплахи, като създаде изкупителна жертва. Може би Валериан също е искал да се възползва от традиционните богове на Рим, преследвайки християнството. Липсата на точен мотив настрана, император Валериан започнал да прекъсва християнските събирания около 257 г., а до 258 г. сл.н.е. били екзекутирани големи християнски фигури. Епископ (или папа) Сикст II от Рим и епископ Киприан от Картаген бяха сред най -забележителните от екзекутираните при гоненията на Валериан.

Кампанията на Валериан срещу крал Шапур I започна с голям успех. Римските сили възстановяват Антиохия от персийска окупация през 257 г. сл. Н. Е. И Валериан успява да върне голяма част от провинциалната Сирия под римския контрол. Точно когато Валериан направи ситуацията на изток управляема, през 258 г. настъпи бедствие-готите драстично засилиха тормоза си от владеените от римските райони Гърция, Тракия и Византия. Заплахата, причинена от готите, беше достатъчно опасна, за да накара император Валериан да се оттегли от войната си с персийския крал Шапур и да се премести обратно към Анадола, в град Едеса, за да бъде в състояние да се бори по -добре и с двете враждебни групи. За съжаление на Валериан, Едеса също беше обсипана с чума, която се разпространи в лагера на римските войски.

Когато крал Шапур I преследва император Валериан до град Едеса, персите откриват, че римската армия е отслабена и в безпорядък поради болестта. В получената битка при Едеса (259 или 260 г. сл. Н. Е.) Крал Шапур I спечели огромна победа над римските легиони. Римските източници от този период рядко обсъждат битката при Едеса (вероятно поради смущенията, които причинява), но ние знаем, че битката е била пагубна за Рим. Персите пленяват огромен брой римски войници и тези военнопленници по -късно ще бъдат използвани като работници за амбициозните строителни проекти на крал Шапур. Сред заловените нямаше никой друг освен император Валериан - но той нямаше да бъде обикновен работник. Крал Шапур имаше различни планове за падналия император.

Крал Шапур I държеше император Валериан близо. Докато другите заловени римляни бяха принудени да строят структури и паметници за Шапур, самият Валериан беше използван по различен начин. Император Валериан имаше злощастната съдба да бъде действително инструмент за крал Шапур I - по -точно стъпало. Когато персийският крал реши да заведе коня си, той щеше да изпрати император Валериан, който щеше да бъде принуден да застане на ръце и колене, позволявайки на Шапур да се качи на коня си, използвайки гърба на Валериан като платформа. Разбираемо, Валериан се умори да бъде настъпван от други, така че безсилният император предложи да плати откуп, за да осигури своето освобождаване. Този въпрос за откуп би се оказал фатална грешка за Валериан.

Степента на ужас, свързан с екзекуцията на Валериан, зависи от източника, но всички са съгласни, че император Валериан никога не е напускал жива персийска територия. Най -малко ужасният и най -малко популярният разказ е, че Валериан е заточен в неразкрит персийски град до края на дните си. Изгнанието беше най -голямото, на което Валериан можеше да се надява, но за съжаление следващите разкази са експоненциално по -брутални.

Най-често използваният източник за другите, по-ужасяващи разкази за екзекуцията на Валериан е Лактантий (ок. 250-325), който е бил християнски писател, който със сигурност е обичал да записва смъртта на преследвач на християнството. Един от начините, по които се съобщава, че злополучният император е екзекутиран, е принуден Валериан да погълне разтопено злато. Може би той е бил захранван с разтопените златни монети, които са били предлагани като откуп. Друг слухов метод за екзекуция е, че Шапур I накарах Валериан да бъде изгорен жив и одран. Тогава персийският крал заповядал да се запази, напълни и да се изложи като трофей кожата на императора. Може би истината (ако разказът на Лактантий има някакво достоверност) е смесица от двете екзекуции - може би крал Шапур I предпочита трофеите му да са позлатени. Въпреки че не знае точно как император Валериан умира през 260 г. сл. Н. Е., Императорът не оцелява след залавянето на сасанидския крал Шапур I. Синът на Валериан, Галиен (р. 253-268) успява да задържи властта в Рим в продължение на почти още десетилетие след това смъртта на баща си, но и той умря с насилствена смърт от ръцете на убиец.


Парични разговори: много кратка история на римската валута

Въздействието на римската монетна система е очевидно по целия свят. Денарият, например, вдъхнови стотинките на средновековна Европа и намери името му вкаменено в маркера на деноминацията д. на британските преддесятни монети, голяма част от арабския свят все още използва валута, наречена динар. Дори общото ни разбиране за това как трябва да изглежда една монета е здраво вкоренено в римското минало. Ние приемаме за даденост нашите кръгли метални монети, които изобразяват владетел или важна фигура, любопитно в профил, на „лицева страна“(Отпред) и носете върху обратен символично изображение, заедно с a легенда именуване на владетеля и посочване на деноминацията. Днешните монети са част от традиция на близко подражание, започнала в ранния средновековен период. Въпреки последващата еволюция, съвременните монети не са се отклонили далеч от стилистичния шаблон, засегнат от римляните - след известен опит и грешка. Тази приказка е разказана по -долу.

Разбира се, парите не са римско изобретение - но самата английска дума идва от името на местоположението на първата в Рим мента (дума, която също произлиза от него): храмът на Юнона Монета. Този епитет отразява местното поклонение на богиня на име Монета, която постепенно се асимилира в божеството Юнона, съпруга на Юпитер. Това, което започна като остатък от религиозно поклонение, постепенно стана синоним на монетен двор, а по -късно, след римския период, и на самите пари.

Разбирането как се е развила римската монетна система ни помага да развием представа за нашата собствена нумизматичен конвенции, а също така може да подобри разбирането ни за римската история: изображения върху римски монети, особено в Императорски (49–27 г. пр. Н. Е.) И Имперски (27 г. пр. Н. Е. - н. Е. 476 г.) периодите могат да осветят аспекти на това, което по същество е пропаганда. Портретите предоставят важен източник на данни за развитието на римския портрет. Металургичните изследвания могат да ни разкажат за икономически явления като инфлацията, особено когато демонстрират обезценяване на валутата. Изучаването на монета умира (дизайнът на отделни метални печати, изведен чрез вариации във външния вид на монетите) и съкровища (големи депозити от монети, извадени от обращение в един момент от време) могат да ни помогнат да разберем как и в какво количество е валутирала валутата.

Римската парична история

Рим е много закъснял сред монетаризираните общества на елинистичното Средиземноморие. Монетите се появяват за първи път в Рим около 300 г. пр.н.е., векове след като се появяват в целия гръцки свят. През този период вече бяха установени определени нумизматични конвенции, най -важното предпочитание за кръгли монети, с портрет в профил на лицевата страна. Тяхната символика е обвързана с идентичността град-държава и (по-късно през елинистическия период) с монархиите, които поддържат баланса на силите в региона.

През целия този период в Рим икономиката се основаваше повече или по -малко на система за бартер. Пекуния, латинската дума за пари е производна на pecus (думата за добитък), разкриваща как добитъкът е бил в центъра на икономическата система преди появата на монетосеченето. Постепенно това, което наричаме Айес Груб (парчета от отлит бронз) започнаха да се използват за улесняване на обмена на стоки. Айес Груб може да се разглежда като прототип на първата монетна система в Рим. Благородните метали винаги са били ценни поради недостига и издръжливостта си: това ги прави почти уникално подходящи за икономически обмен до сравнително наскоро, тъй като преносимите количества могат удобно да се търгуват за стоки.

Първоначално римските монети са били част от три отделни парични системи, които са възникнали органично и независимо една от друга, но постепенно са били рационализирани: (1) Aes Signatum (бронзови слитъци с тегло около 1500 g) (2) сребро и бронз “Романо-кампански“Монети (истински избити монети) (3) Айс Грейв(отливани бронзови дискове). Нищо от това никога не е било правилно планирано, учените все още спорят за това какви точно са били първоначалните функции на тази монета.

Монетите се произвеждаха в много ниски количества, особено в сравнение с количествата благородни метали, които бяха ограбени във война. На този ранен етап римската икономика е била само частично монетаризирана система: едва ли е имало все още някаква популярна употреба. Най -вероятно монетите се смятаха за удобни за официални цели, като например изплащане на заеми на държавата от частни граждани, или за строителни проекти или религиозни посвещения. Вероятно наемните войници също са били плащани в монети. Всъщност наемниците изглежда са били отговорни за голяма част от производството на монети в Magna Graecia (бивши гръцки колонии в Южна Италия, Сицилия и извън нея) и може би са основната причина големият враг на Рим Картаген издава въобще монети (армиите им са изцяло съставени от наемници).

Монетите в римския свят също трябва да са възникнали от желание да се конкурират с гръцкия свят. Елинизацията нараства в резултат на римската експанзия, което ясно се отразява в предимно гръцките дизайни и иконографията на римските монети от самото начало.

Романо-кампански монетата се състоеше от ограничени неправилни бронзови и сребърни емисии. Разликата в материала отразява зоната на обращение на тези монети: сребърните монети се разпространяват в Кампания, докато бронзът, използван за тях в централна Италия, отразява по -ранните системи на обмен. Тези монети не са произвеждани централно в Рим, но в градовете под нарастващата римска хегемония техните дизайни са били специфични за всеки град. Те бяха идентифицирани като „римски“ от тяхната обратна ROMANO легенда (която по -късно стана ROMA).

Техниката на поразително монетите включват гравиране на две умира, поставяне на нагрят метален диск, или флан, между тях и го удари с тежък предмет, за да произведе монета. Това е копирано от гръцките градове, сребърната монета, отпечатана в Кампания, също заимства стандартите за тегло Неаполис (съвременен Неапол). Ударването позволи по -бързо и в крайна сметка масово производство, особено като матриците могат да се използват за стотици монети, преди да започнат да показват следи от износване.

И двете Aes Signatum и Айс Грейв бяха хвърлени в Рим. Това се разглежда най -добре като амалгама от големите отливки на север и кръглите монети на юг. Тази система се въртеше около Като(цяла единица), която се равнява на римската лира, или библиотеки (324g), which was subdivided by weight into the following divisions: полуфабрикат(half), quadrans(quarter), sextans(sixth) and uncia (twelfth). These names persisted well into the Imperial period, even when this was no longer a system based on weight.

всичко Aes Grave coinage marked denominations on the reverse, and generally featured standardised designs with a fixed deity on the obverse. Like the Aes Signatum, they were cast in Rome at the Temple of Juno Moneta on the Capitoline.

These coinage systems emerged in ad hoc fashion, and at first fit awkwardly into the pre-existing economies of each region. But a general system steadily became rationalised, until a relationship between the systems was defined. The Aes Signatum totally disappeared silver coins were equated to the value of three asses finally, common symbols and elements arose and predominated (all c. 250 BC).

Harmony did not last for long. The Second Punic War (218-201 BC) devastated the Roman economy: existing coinage underwent a severe reduction in weight, although the stated value remained the same to enable the mint’s supply of bullion to be stretched further. Coinage was even issued sporadically in gold to help fund the war effort. The Като perhaps underwent the most dramatic transformation, dropping in weight from around 300g to 50g.

Around 211 BC, the денарий was introduced, at a value of 10 магарета (its name means ‘containing ten’). This was a small silver coin (4.5g) that was first struck in large quantities from the silver obtained by Marcellus’ sack of Syracuse the previous year. The quinarius (‘containing five’) and сестерций (‘containing two and a half’) were also introduced, although these were not frequent issues.

These denominations were to remain largely unchanged until the Imperial period. The currency now effectively held a token value, as the value of the bullion they contained no longer matched their tariffed prices following the economic trauma of the Hannibalic war. Rome in this period increasingly transformed into a monetised society: coin issues became more frequent, and even regularised coins became standard for paying soldiers. Henceforth they began to exist in the public sphere beyond their original state-based functionality. There was of course significant economic change in the following century: the денарий was actually re-tariffed to 16 магарета in 141 BC but the name remained.

Designs for coins were controlled by the tresviri monetales(‘monetary magistrates’, or ‘mint magistrates’), a subcommittee of three senators appointed to oversee the mint (a tresvir или triumvir denotes a member of a trio of magistrates). The tresviri chose the iconography, which became increasingly political over time. In the mid 2 nd century, the most common reverse was the biga type, with Victory displayed triumphantly driving a two-horse chariot (a biga is a pair of horses). This was presumably chosen to reflect the success of Roman conquests, especially in the Eastern Mediterranean over Greece.

Towards the end of the second century, aristocrats began using coinage to promote themselves and their families. Индивидуален moneyers (often guided by the tresviri) started issuing coins with iconographic references to their own ancestors. But the full propaganda value of coinage only became apparent in Rome at the end of its Republican period. Юлий Цезар (100-44 BC) famously placed his own living face on the obverse of Roman coins. It was a step he gradually built up to: first he had his own portrait featured on coins in the province of Bithynia (47 BC), where such a practice was less controversial than at home. In Rome, he carried on with modes of self-promotion that had already existed on the coinage for more than half a century until 44 BC, when he decisively he broke with tradition:

Caesar’s step was audacious, and not only because of the eyebrow-raising divine association. Since coins in the Greek East coins represented the heads of monarchs, Caesar was in fact aligning himself with Hellenistic kings – a damning association in a proudly Republican society. The conspirators who assassinated him had propaganda tools of their own: their ‘Ides of March’ денарий depicted the pileus (the cap of liberty given to slaves when they were manumitted) alongside two daggers, which clearly demonstrates how coins had become a vehicle for openly political messages:

From the reign of Augustus (27 BC – AD 14), Caesar’s adoptive son and eventual successor, the full potential of the political value of coins became apparent. Augustus reformed the coinage system wholesale, regularising denominations and establishing a new mint at Lugdunum (modern-day Lyon). Like Caesar, his portrait graced the obverses of the new currency system – the imperial iconography right from the start was stamped into the fabric of Rome’s Economic system. The vague, makeshift currency system of the Republic, which was predicated on irregularly-issued denominations, was now replaced with a robust, codified, multi-metallic system:


When were Roman Emperor's faces placed on coins? - История

>15,000,000 page loads, >5,000,000 unique visitors

 • Greek Coins
 • Celtic Coins
 • Barbarous Imitations of Roman Coins
 • Roman Coins
  • Въведение
   • Roman Emperor List (chronological)
   • Roman Emperor List (alphabetical)
   • Coin Denominations
   • Mint Marks
   • The late Roman Republic
   • 12 Caesars of Suetonius
   • Nerva to Severus Alexander
   • Maximinus Thrax to Diocletian
   • Diocletian to the End of the Western Empire
   • The Emperors' Wives and Families
   • Countermarks on Roman Coins
   • Provinces, Buildings, Gods, Animals
   • Historical Coins
   • Legions on Coins
   • Византийски монети
   • Useful Numismatic Links
     .
     • Greek and Roman Sculpture Startpage
      • Рим
      • Napoli
      • Italy (outside of Rome)
      • Greece-Athens
      • Glyptothek, Munich, D
      • Британски музей, Лондон
      • Louvre, Paris, FR
      • Prado, Madrid, ES
      • Metropolitan Museum, NYC, US
      • Getty Villa Museum, Malibu, CA, US
       • Large bronze Statues
       • Bronzes from Herculaneum and Pompei
       • Overview & Introduction on Roman Military
       • List of Roman Legions on Coins, Bricks, and Artefacts (with links to each section)
       • Roman Military Equipment
       • Roman Military Diplomas
       • Legionary and Auxiliary Stamps on Roman Bricks
       • Numismatic Section
        • Legions on Coins
        • Legionary Countermarks on Coins
        • Historical Coins
        • The Location of Roman Legions
        • Useful Links

        Do you need high resolution Images for Books, scientific articles, video projects etc. ?

        While the low resolution images on this site cannot always be released to you for third party purposes (but please feel free to ask us), we have a много large data base of highest resolution images of coins and artefacts that can be made available to you. To contact us send an email describing your project, to romancoins.info @yahoo.com (please leave out the blank between our name and the @, this is to discourage spam robots)

        Museum Mission Statement & How to contact us:

        This museum features a portrait gallery of Roman emperors and their families from the late Roman republic to the end of the western Roman Empire, both on coins and in sculpture. Pieces of art in marble and metal. In addition you will find Roman historical coins countermarks on Roman coins legionary stamps on Roman bricks Roman military diplomas Roman military equipment officials, provinces, buildings, animals, gods & mintmarks on Roman coins. Shorter sections cover Greek and Celtic coinage, and also the Byzantine Empire.

        It does не represent specific collections, not even of a network of collectors (who could be that rich anyway ?) It is a completely виртуален museum, with scans from many different sources. It thus took a lot of enthusiasm, but little budget to set up this museum. We are strictly non-commercial. No coins or artefacts to sell. Do not ask us about prices, we will not answer. We hope you will simply enjoy the beauty of history shown in large size images !

        Please donate scans like many others have. Please read the Copyright Policy and take a look at the List of distinguished Scan Donors.


        Losing face – iconoclasm in ancient Rome

        The meaning of statues, and of their destruction, has been in the news recently. Few societies had a more developed and complex habit of public statuary than ancient Rome. The Romans&rsquo concern to establish a lasting visual record of themselves may have grown from the tradition of exhibiting wax masks of ancestors at funerals. It was expressed in the public statues of worthies and in the private tombstones of the merely well-to-do, which often featured portraits as well as wordy inscriptions about their lives and careers.

        The Roman encyclopaedist Pliny, writing about portrait art, tells us something about why people wanted their likenesses to be known: &lsquoIn my view [&hellip] there is no greater kind of happiness than that all people for all time should desire to know what kind of a man a person was.&rsquo A little further on, he mentions a series of illustrated biographies by the earlier writer Varro: &lsquoVarro was the inventor of a benefit that even the gods might envy, since he not only bestowed immortality but despatched it all over the world, enabling his subjects to be ubiquitous, like the gods.&rsquo (Pliny the Elder, Природознание 35, from a Loeb translation by H. Rackham)

        The connection between image-making, ubiquity and divinity was not lost on Rome&rsquos emperors. Both the archaeological and the literary record show us that the imperial image was a deeply significant part of life and politics in the Roman empire. Augustus and his successors swiftly came to monopolise Roman sculpture, establishing official portrait types that were copied in their thousands across the empire, and circulated on millions of coins. The emperor&rsquos sculptural presence was a constant in civic spaces from Britain to Syria, and the hairstyles and features of the imperial court were widely imitated. Less benignly, disrespect for imperial statues came to be grounds for accusations of treason, as if the accused had slighted the emperor himself. Absurd prosecution on this basis was a common complaint made by later historians against the more paranoid and tyrannical emperors under both Tiberius and Caracalla, for example, men supposedly found themselves in trouble for carrying a coin with the emperor&rsquos image into a privy or brothel.

        Posterity would have its revenge: one of the few checks that a polity can place on an autocrat is its capacity to shape his posthumous reputation. In Rome, effacement from the record had roots in the legal penalties for treason it is often called damnatio memoriae by historians, though this expression is not one the Romans used. Its extent and nature could vary from case to case, and might include erasing the offender&rsquos name from the official record, exile, prevention of a funeral or mourning, confiscation of assets with more or less lenient treatment of relatives and the destruction of any images, leaving the offender unknown to future generations. As Rome&rsquos rule passed to emperors, versions of this practice began to apply to them as it had to earlier criminals. Within the span of the first imperial dynasty, the practice of deifying good emperors (Augustus) and condemning the memory of bad ones (Caligula, Nero) had taken hold. Sometimes проклятие was legally enforced by a vengeful senate (as happened with Domitian, Commodus and Elagabalus) sometimes, a successor emperor seems to have encouraged a convenient chiselling-out of his predecessor (Claudius prevented the Senate from officially condemning his predecessor Caligula, but &lsquocaused all his statues to disappear overnight&rsquo) and sometimes a popular enthusiasm for statue-toppling seems to have broken out.

        A Severan inscription on the Arch of Trajan in Timgad, Algeria, in which a reference to Geta has been replaced with other text. Photo: Matthew Nicholls

        Перфектен damnatio memoriae would leave no trace. In fact, though, its effects rarely seem to have been total. We have enough statues of Caligula and Nero to be able to recognise them, and their coins survive. And we can often see where проклятие has been carried out &ndash its effects are often a rather conspicuous erasure, not a total cancelling. Portrait heads were recut to resemble the next emperor, and stand out for looking smaller than the surrounding unedited figures (look for example at Nerva in the Cancelleria Reliefs recut from his assassinated predecessor Domitian). Geta was the murdered younger brother of the emperor Caracalla, whose touchiness about the imperial image has already been mentioned. He was so systematically chiselled out of inscriptions that obviously reworked blocks of text are prominent hallmarks of epigraphy in Caracalla&rsquos reign, while his portrait was erased with no particular attempt to disguise it. On the Arch of the Argentarii in Rome a void marks the place where Geta stood, a caduceus (Mercury&rsquos wand) left floating in the air above his vanished head in the famous painted tondo portrait of the Severan imperial family, his face is a grim featureless smear but his body remains. Similar acts of erasure can be seen all over the empire, so widespread that they must have been done by countless local officials and individuals, anxious to show compliance with this notoriously vengeful emperor.

        Severan relief of the imperial family on the Arch of the Argentarii, Rome, with the figure of Geta removed. Photo: Diletta Menghinello/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

        The erasure of images was naturally a political gesture, often associated with a change of ruler or dynasty. Occasionally the last emperor&rsquos image became a point of contention between rival successors, as with Nero (who had a surprisingly strong popular following at his death for a while posthumous lyre-playing Neros popped up around the empire). Some images of Nero were destroyed, and others were reworked, but for a while things hung in the balance: Suetonius (in another mysterious little insight into the valency of images in the Roman world) concludes his biography of Nero by noting that for some time his followers would put his statue up on the speakers&rsquo platform in the forum, as if he were still alive and about to come back to take revenge. Eventually the anti-Neronian faction prevailed, and in one of Rome&rsquos most famous acts of statue-repurposing, a giant bronze statue that Nero had erected to himself was given a more seemly identity as the sun-god Helios and moved next to the amphitheatre whose popular name &ndash Colosseum &ndash probably derives from this colossus (later still, the statue enjoyed a brief period posing as the mad emperor Commodus, before his death brought about a further repurposing).

        But as well as being a continuation of the image-making process run by and for the elites of Rome, проклятие and statue-toppling could be &ndash as we have seen recently &ndash a sort of public catharsis too. Here is the younger Pliny on the downfall of the emperor Domitian:

        It was our delight to dash those proud faces to the ground, to smite them with the sword and savage them with the axe as if blood and agony could follow from every blow. Our transports of joy &ndash so long deferred &ndash were unrestrained all sought a form of vengeance in beholding those bodies mutilated, limbs hacked in pieces, and finally that baleful, fearsome visage cast into fire, to be melted down, so that from such menacing terror something for man&rsquos use and enjoyment should rise out of the flames. (Pliny the Younger, Панегирик 52, from a Loeb translation by Betty Radice)

        Pliny was explicitly writing here as a friend to the regime that supplanted Domitian, and was keen to excuse his own complicity in the tyrant&rsquos reign &ndash but this must have rung true to his contemporary audience, and calls to mind those crowds we have seen hauling down outsized Lenins and beating toppled Saddams with the soles of their shoes.

        However hard emperors tried to shape their own images down the ages, and however hard their enemies tried to erase them, it seems that in the long view history is hard to fool. Caligula, Nero, Domitian, and Geta have not disappeared from the record, but the way their images were erected, changed, defaced, used and reused has become a part of their histories, often in interesting counterpoint to the official image-making efforts of their own reigns.


        When were Roman Emperor's faces placed on coins? - История

        Emperor Constantine: Pagan, Christian, or First Pope?

        Emperor Constantine the Great: Pagan, Christian, or First Pope?

        This is a reply to the claim of some Protestant fundamentalists that the Roman Emperor Constantine the Great or Constantine I (born c. 280 - died 337 A.D.) remained a pagan, was never a Christian, and was the first Pope. Here is a typical false history believed by fundamentalists. The following was posted on the Catholic Answers boards:

        When Christians were on the verge of growing, Satan's forces started to move. Persecutions, under Satan's command, hit the early believers in Christ. But instead of destroying them, they grew in numbers. The Force was ruling over Rome, using the Pagan Roman Caesars to slaughter the followers of Christ. The time was getting close for Satan then to give the world his own version of the 'Christian' church. And paganism was about to get a new face. When the Emperor of Rome died, two men claimed the throne: Constantine, and the other Roman General named Maxentius.

        In 312 AD, Constantine's army faced his enemy, Maxentius, who stood between him and the Roman Empire. It was during this battle when he 'apparently' saw a sign of the cross in the heavens saying, 'In this sign Conquer.' Having backed up by 'The Force,' he won the battle and owned Rome. A few years after, he 'Christianized' Rome. As a result of this battle, Constantine claimed that his conversion to Christianity had taken place. He publicly issued his edict of toleration in 313 AD, and supposedly stopped the persecutions against the Christians and brought peace. His job, under the direction of Satan, was to merge paganism in the perverted form of Christianity, which he did, and turned it into ROMAN CATHOLICISM.

        Testified records from the underground vaults of the inner Vatican tell the truth about Constantine and his family. Constantinus Maximus was NOT really 'Christianized' for he still worshipped the sun god 'Sol' (Roman name for Nimrod) even until his death in 337 AD. He also had been ordering the killing of the true believers who were hiding in the mountains to survive, and to protect the Word of God. And as a claim aside from the apostle Peter, Constantine was the FIRST pope. Yet the seducing spirits, just like every pope that followed him, controlled him. In short, he was the second coming of NIMROD.

        Even after his 'Conversion,' facts testifying that he wasn't really saved were his devious family affairs from his brother-in-law, to his wives and to his sons which most, resulted in murders. Some of the political and personal reasons. F.Y.I. Another point of 'Christianized' contribution was Constantine's mother Helena, who claims to have found the real cross where Christ was crucified. A Pope's Title: Sumo Maximus Pontifix -- after his retirement as the 'first Pope,' he gave the bishop of Rome his title and moved to Byzantium, Turkey in 330 AD. Then, he gave it a face lift and renamed the place 'Constantinople.' Amidst the retirement, he remained loyal to the Catholic Church, fulfilling the prophecy of Revelation 17:9.

        Constantine was indeed a Roman emperor (reigned from 306 to 337 AD, born in Naissus [Nish] in modern Yugoslavia, about 280) but was not a lifelong pagan he became a Christian sometime in 312 AD. His deathbed baptism was not against his will, and its delay was not unusual. Since in orthodox Catholic teaching this Sacrament cleansed one from all sin, where one became "saved" and "born again" by the Holy Spirit (John 3:3-7 Acts 2:38 22:16 1 Cor 6:11 1 Peter 3:21 Titus 3:5), some in the early Church postponed this powerful Sacrament's effects (e.g. see Tertullian On Baptism 18 and St. Augustine Изповеди 1:17-18). Infants were also frequently baptized (Origen Коментар за римляните 5:9 St. Cyprian of Carthage Писма 64:2-5 St. Gregory of Nazianz Orations on Holy Baptism 40:17 St. Augustine Прошка. and Baptism of Infants 1:9:10 1:24:34 2:27:43 Писма 98:2).

        Other claims made by Seventh-day Adventists are also false: Constantine did not "shift" the day of worship to Sunday this day (called the "Lord's day") was well established in the New Testament (Rev 1:10 Acts 20:7 1 Cor 16:2 Col 2:13ff), and recognized by the earliest Christian believers and Fathers, Bishops and Saints. Ignatius (c. 110 AD), Justin (c. 150), the Didache (1st or 2nd century AD), Clement of Alexandria (c. 200), Tertullian (c. 200), all identify the "Lord's day" with the day of public Christian worship in honor of Christ's Resurrection on the "first day of the week" which is Sunday (Mt 28:1 Mk 16:2,9 Lk 24:1 Jn 20:1).

        Dan Brown of Кодът на Да Винчи fame claimed Constantine "turned Jesus into a deity." However, the deity of Jesus Christ (as Lord, God, and Son of God) is clearly affirmed and established in the New Testament documents and by the Church Fathers, Bishops, and Saints hundreds of years before the Council of Nicaea. As for Christ's "човек traits" they are on full display in the four canonical Gospels it is the so-called "Gnostic Gospels" where the humanity of Christ is denied. (See my Da Vinci Code Fraud article).

        Here are some facts on Constantine summarized from the New Catholic Encyclopedia (NCE, 2003, 2nd edition) article "Constantine I, the Great, Roman Emperor" (NCE, volume 4, pages 179-181):

        • Before his conversion to Christianity, Constantine refused to accept the rank of caesar given him by Galerius and Licinius (Nov 11, 308) he practiced forbearance in regard to the Christians
        • the Emperor Galerius published (Apr 30, 311) an edict of religious tolerance for Christians signed by Constantine
        • Each emperor (Constantine, Licinius, and Maximin Daia in the east) issued mandates restoring rights and property to Christians (Lactantius, De morte 48 Eusebius Църковна история 10:5:1-14)
        • Constantine's conversion to Christianity in 312 is "now almost universally acknowledged" although the quality of his conversion is still disputed that he postponed Baptism until his deathbed is no criterion since this was common, and he late insisted he hoped to be baptized in the Jordan
        • Lactantius claimed (De morte 44) the emperor saw Christ in a dream and was told to paint on his army's shields a Chi-Rho (transversa X littera summo capite circumflexo) which formed the Christian monogram
        • В Вита Константини (Животът на Константин) Eusebius maintains that before the battle Constantine saw a cross over the sun with the inscription "In this sign, conquer" -- that night Christ appeared to him and told him to paint the cross (called the Лабарум, a staff surmounted with globe, and capped with the Chi-Rho) on his soldier's shields (Вита 1:27-32) the authenticity of the Вита (c. 335 or 338) is generally admitted
        • Constantine wrote to Maximin Daia opposing the persecution of Christians and gave the palace of Fausta at the Lateran to Pope Miltiades for a synod, later as the papal residence
        • He completed the building of a civil basilica, constructed new public baths, and erected a Christian church at the Lateran which was completed with a baptistery
        • He published the decree of Galerius giving religious freedom in his realm, and ordered the prefect in Africa (Anullinus) to restore Christian property and aid the bishops
        • He dedicated a statue of himself in the Forum with the inscription "Through this salutary sign. I have freed your city from the yoke of the tyrant" (Eusebius, Eccl History 10:4:16 Вита 1:40) -- the vexillum, first known on the statue of an emperor, apparently was decorated with the Christian Chi-Rho monogram
        • Silver coins struck at Treves in 312 or 313 depict the emperor's crown with a helmet and the Christian monogram -- although the Sol Invictus and other pagan signs did not disappear until after 321, the vexillum and Christian monogram appeared regularly after 320, the Лабарум after 326
        • the Constantinian arch depicting his victory over Maxentius contains pagan symbols, but no gods are named the victory is attributed to an instinctu divinitatis (an impulse of divinity), an expression acceptable to Christians and pagans
        • Constantine attempted (313) to settle the Donatist schism in Africa on appeal against the Catholic Bishop Caecillian he had Pope Miltiades hold a Roman synod that condemned the Donatist heretics (Eusebius, Eccl History 10:5:18-20) on second appeal he ordered a synod in Arles (314) and wrote to the bishops asking them to achieve unity and not allow critics to dishonor the Christian religion
        • He recognized the bishops as counselors of state, extended to them juridical rights he gave legal force to their solution of civil suits, permitted the emancipation of slaves in church, and recognized bequests to the Church he considered himself a colleague of the bishops (Кодекс Теодосиан 1:27:1 16:2:4)
        • Constantine seems to have felt himself divinely prompted to handle situations beyond the power of the bishops, gradually becoming involved in all the Church's affairs
        • He wrote to the Persian King Sapor in favor of Christians in his realm, and supported the Christian kingdom of Armenia
        • He did not enroll among the catechumens, but read the Scriptures and organized religious ceremonies for the Christian community in his palace
        • He made Sunday a civil holiday and freed Christian soldiers for religious services (Кодекс Теодосиан 2:8:1)
        • the majority of his citizens were pagans, so he retained the office of pontifex maximus and continued the Sol Invictus и lux perpetua legends on his coinage and monuments which were expressions of the eternal quality of the Roman state
        • на Sol Invictus had been adopted in a Christian sense as demonstrated in the Christ as Apollo-Helios in a mausoleum (c. 250) discovered beneath St. Peter's in the Vatican
        • In a letter to the Orient, Constantine spoke of his experience of God's providence (Вита 2:24-42) and claimed a divine vocation to protect Christians in the Orient and the West in a second letter he exhorted pagans to convert to "God's holy law" but proclaimed religious liberty for all (2:48-60)
        • In an appendix to book 4 of the Вита, Eusebius edited an Oration to the Assembly of Saints that he attributed to Constantine its authenticity is disputed, but it is a model of contemporary Christian apologetics
        • Constantine refused religious honors to the Roman Senate on the anniversaries Decennalia и Vicennalia (316 and 326)
        • He leveled a cemetary on Vatican hill and built a vast martyr basilica on the spot where tradition located the grave of St. Peter the apostle
        • He induced his mother Helena to become a Christian, and she built a church on her property near the Lateran known as the Sessorianum, later called Santa Croce in Gerusalemme
        • He constructed the churches of St. Agnes, St. Paul-Outside-the-Walls, and Sts. Peter and Marcellinus in conjunction with Helena's mausoleum
        • A double church was built at Treves and in Antioch (328), an octagonal edifice close to the imperial palace
        • He aided in the construction of the Nativity basilica in Bethlehem (Вита 3:41-43), the Eleona church of the Ascension on the Mount of Olives (3:41-43), the basilica on the site of Abraham's sacrifice (3:51-53), and the basilica of the Resurrection in Jerusalem (3:25-40) to whose dedication he called the bishops from a synod at Tyre (4:43-46) in 335
        • In 330 he wrote to Eusebius, asking him to have fifty copies of the Christian scriptures (both Testaments in Greek) prepared for use by the churches in the city the fifty copies were made on good parchment by trained scribes, the emperor would defray the entire cost and authorize use of two public carriages to transport the copies to Constantinople Eusebius proceeded without delay and the scriptures were prepared as specified and sent in "magnificent and elaborately bound volumes" (Вита или Животът на Константин 4:36-37 see F.F. Брус The Canon of Scripture, page 203).

        To summarize: Constantine the Great converted to Christianity in 312 which is "now almost universally acknowledged" painted the Christian monogram on his army's shields opposed the persecution of Christians practiced forbearance към, signed an edict of religious tolerance за, and issued mandates restoring rights and property да се Christians published decrees giving religious freedom to all built several Christian basilicas and churches restored Christian property aided the bishops and became involved in all affairs of the Church supported Christian communities, parishes, kingdoms held Christian synods and councils a statue of himself and silver coins were decorated with the Christian monogram he read the Scriptures and organized Christian religious ceremonies made Sunday a civil holiday freed Christian soldiers for religious services the "Sol Invictus" was adopted in a Christian sense he spoke of God's providence claimed divine protection for Christians an Oration to the Assembly of Saints attributed to Constantine is a model of contemporary Christian apologetics refused religious honors to the Roman Senate induced his mother Helena to become a Christian asked that fifty copies of the Christian scriptures in "magnificent and elaborately bound volumes" be used by the churches in the city.

        If the man was a pagan, he was a very bad pagan.

        The New Catholic Encyclopedia (NCE, 2003, 2nd edition) article concludes:

        'As a colleague, then as guide of the bishops, the emperor felt he had a vocation to lead all men to unity in honoring the divinity within the Christian Church (Вита 2:65:1). In the Scriptures, Constantine found justification for his idea of the Church as a peace-bringing house of truth, the unifying element of the state as a kingdom of God (Вита 2:56,67). He respected the decisions of the bishops in synod, particularly the decrees of the Council of Nicaea, and considered all further theological dispute as nugatory. Hence his policy hardened toward pagans and Jews as time wore on. Although he employed pagan terms in speaking of the 'divinity,' 'the highest god,' and 'divine providence,' he had in mind the unique God of the Christians, the creator and judge of all who saved fallen man through His Son. In dealing with heretics and in his policy toward pagans, he exercised astute forbearance. There can be no doubt that he was a convinced Christian, whatever may have been the limitations in his understanding of the full significance of that faith.' (NCE, volume 4, page 182)

        Constantine was not the first Pope. Here are the actual popes (the bishops of Rome) of the Catholic Church during the life of Emperor Constantine ( Name, Dates [A.D.] )

        • St. Felix I, 269-274
        • St. Eutychian, 275 - 283
        • St. Caius, 283 - 296
        • St. Marcellinus, 296-304
        • St. Marcellus I, 308-309
        • St. Eusebius, 309-311
        • St. Meltiades, 311-314
        • St. Sylvester I, 314-335
        • St. Marcus, 336-336
        • St. Julius I, 337-352

        Recommended Books and Articles:

        Животът на Константин by Eusebius of Caesarea (Oxford Univ Press, 1999)
        Константин и християнската империя by Charles M. Odahl (Routledge, 2004)
        The Emperor Constantine by Hans A. Pohlsander (Routledge, 2004)
        Constantine: History, Historiography, and Legend by Samuel Lieu and Dominic Montserrat (Routledge, 1998)
        Constantine the Great: The Man and His Times by Michael Grant (Scribners / Macmillan, 1994)
        Константин и Евсевий by Timothy D. Barnes (Harvard Univ Press, 1981)


        Гледай видеото: Римска крепост Калето


Коментари:

 1. Gilford

  Да, така е.

 2. Ottah

  Ами да, не е толкова нормално

 3. Virg

  Според мен грешите. Нека обсъдим това.

 4. Octavian

  normal idea

 5. Gram

  Между нас, според мен, това е очевидно. Съветвам ви да опитате google.comНапишете съобщение